Η Γαλλία και οι αξίες της, στόχος για ακόμη μία φορά