Η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών & η επόμενη ημέρα