Σεξουαλικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία: η κτηνώδης προτροπή Ρωσίδας συζύγου στον άνδρα της να βιάσει Ουκρανές γυναίκες