Βρετανία: To αίνιγμα της πολιτικής σταθερότητας και ο ελέφαντας στο δωμάτιο