Σύνδρομο Παραίτησης: Όταν τα παιδιά στη Μόρια παύουν να θέλουν να ζουν