Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015: η ημέρα που δεν άνοιξαν οι τράπεζες