Συζήτηση με έναν πρωταθλητή, τον Παναγιώτη Θεοτοκάτο