Ταλιμπάν και γυναίκες: Η εκτεταμένη καταπάτηση των θεμελιωδών ελευθεριών